FBA
Fundación Bautista Álvarez

Padroado

O órgano de goberno da Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas está constituído polo seu Padroado, conformado polos seguintes membros:

Roberto Vilameá Ponte, Presidente

Alberte Mera García, Secretario

Xosé Carlos Solla Lago, Tesoureiro

Xosé Manuel Casal Sabín, Vogal

Rubén Cela Díaz, Vogal

Xoán Costa Casas, Vogal

Marta Dacosta Alonso, Vogal

María do Carme García Negro, Vogal

María Pilar García Negro, Vogal

Xoán Carlos Garrido Couceiro, Vogal

Montserrat Nóvoa Gómez, Vogal

Mónica Pazos Martínez, Vogal

Néstor Rego Candamil, Vogal

Adrián Rodríguez Bravo, Vogal

Branca Rodríguez Pazos, Vogal